Alternative content

Get Adobe Flash player


Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili Müracaatlar

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE, ZİRAAT ODALARINA TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ


1- Başvuru Dilekçesi (Ek-1)

2- Tarım Danışmanı istihdam etmek için yetkili kurul kararı

3- T.D.Faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge

4- Yetki belgesi için istenen evraklar bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/İlçe müdürlüklerine teslim edilir.

DERNEKLERE, VAKIFLARA TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

1- Başvuru Dilekçesi (Ek-4)

2- Üye listeleri ve sadece Tarımsal Danışmanlık Hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerin onaylı örneği

3- T.D.Faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge

4- Yetki belgesi için istenen evraklar bir dosya içerisinde bulundukları ilin il/İlçe müdürlüklerine teslim edilir

ŞİRKETLERE TARIMSAL DANIŞMANLIK YETKİ BELGESİ VERİLMESİ

1- Başvuru Dilekçesi (Ek-5)

2- En az limitet şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının Tarımsal Danışmanlık Hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura

3- Adı, adresi, vergi numarası var ise logosuna ait belgeler

4- Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve diploma çıkış belgesinin bulunduğu ilin il/ilçe Müdürlüğünce onaylı suretleri                                                              

5- Yöneticinin varsa Tarım Danışmanlığı Sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe Müdürlüğünce onaylı sureti

6- İstihdam edilen Tarım Danışmanlarının (biri uzman ve en az üç danışman)diplomaları danışmanlık sertifikaları sözleşmeleri sosyal güvenlik bilgileri, kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin, bulunduğu il ilçe/İlçe müdürlüğünce onaylı sureti                                               

7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu gösterir                                                                                   

8- T.D.Faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge 

SERBEST TARIM DANIŞMANLARINAYETKİ  BELGESİ VERİLMESİ

1- Başvuru Dilekçesi (Ek-7)

2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura

3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış belge

4- Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti veya geçici tarım danışmanlığı belgesi     

SERBEST TARIM DANIŞMANININ ''GEÇİCİ  TARIM DANIŞMANI BELGESİ'' ALABİLMESİ

1- Başvuru Dilekçesi (Ek-7)

2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve fatura

3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış belge                                                                                                                               

4- Yönetmelik kapsamında alınmış tarımsal danışmanlık sertifikasının bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğünce onaylanmış sureti veya geçici tarım danışmanlığı belgesi     
 

ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ, ZİRAAT ODALARI VEYA BUNLARIN ÜST BİRLİKLERİ, ŞİRKETLER VEYA DERNEK/VAKIFLARDA ÇALIŞAN ÇALIŞACAĞINI BELGELEYENLERİN GEÇİCİ TARIM DANIŞMANLIĞI BELGESİ ALABİLMESİ

1- Öğrenim belgesinin il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti

2- Nüfus sureti il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti

3- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı

4- Halen çalışıyor ise, çalıştığı kuruluştan çalıştığına dair yazı

5- Çalışmaya başlayacak ise çalışacağı kuruluştan çalışacağına dair taahhüt yazısı

6- Çalıştığı veya çalışacağı kuruluşun ''Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi' aldığına dair İl Müdürlüğünden yazı

7- Çalıştığı veya çalışacağı kuruluşun Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi yok ise, Tarım Danışmanı ile beraber yetki belgesi almak için eş zamanlı müracaat etmesi gerekir  

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI

1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek-1)

2- Nüfus sureti il/ilçe müdürlüğünce onaylı sureti

3- Hizmet alım/ satım faturası

4- Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetlerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve /veya birkaçı istenir                         

a-İl/ilçe müdürlüğü onaylı  ÇKS Belgesi
b- AKS Belgesi
d- Pasaportların il/ilçe Müdürlüğü onaylı sureti

1 GÜN


Copyright © 2009 Uzay İnternet Çözümleri
Tüm Hakları Yalova İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Aittir.
Site Editörü : Üzeyir AYTEKİN