Alternative content

Get Adobe Flash player


Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğü


H. Ali DİNÇER
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

PERSONEL DURUMU

Adı Soyadı
Ünvanı
H.Ali DİNÇER Şube Müdürü
Emirhan ÖZTEN
Mühendis
Hüseyin BUĞDAY
Mühendis
Çiğdem ÖZTEN Mühendis
Şirin TUNA
Mühendis
Vijdan Y.KARAGÖL Ev Ekonomisti
Hüseyin CACINA Tekniker
Cemil İNANLI Tekniker
Orhan AYDINDOĞAN Ziraat Teknisyeni
Cuma Ali MUTLU Ziraat Teknisyeni
Musa ŞAHİN Ziraat Teknisyeni
Gökay GÖK Ziraat Teknisyeni
Sibel ASLAN GERAY   Tekniker

 

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1-Karantina ve Sertifikasyon Faaliyetleri
a- İç Karantina Faaliyetleri
b- Dış Karantina Faaliyetleri

2 - Zirai Mücadele Faaliyetleri
a- Yönetimli Çiftçi Mücadelesi
b- Entegre Mücadele
c- Tahmin ve Erken Uyarı Sistemine Bağlı Mücadele

3 - Zirai Mücadele İlaç-Alet Faaliyetleri
 a- Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satılması   

4 - Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi

5 - Diğer Faaliyetler


B- KARANTİNA ve SERTİFİKASYON HİZMETLERİ

a- İç Karantina Uygulamaları
İl Müdürlüğümüzce yürütülen iç karantinaya yönelik uygulamalar, Bakanlığımızca hazırlanan “6968 Sayılı Zirai Mücadele Ve Zirai Karantina Kanunu Gereğince Fidanlık, Ticari Fidelik, Çöğür, Süs Bitkileri Ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Muayene Ve Kontrolü, Muayeneden Sonra Verilecek Rapor Ve Ruhsatlarla Diğer Tedbirlere Dair Talimat” ile  “İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık Ve Zararlıları Hakkında Tebliğ” ve “Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yürütülmekte olup, kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yıl içerisinde çalışmalarla;

1- İlimizde sertifikalı üretim materyalleri ile kontrollü fidanlık, ticari fidelik, çöğür, süs bitkileri ve çiçek soğanı üretmek isteyen resmi ve özel kuruluş müracaatları mevzuatlar doğrultusunda değerlendirilmiş ve nematod için toprak analizi yaptırılarak, analiz sonucuna göre de temiz bulunan yetiştirme yerleri için ‘Bitki Yetiştirme Ruhsatı’ düzenlenmiştir.

2- Yurt içerisinde bir yerden başka bir yere fide, fidan, çelik, aşı kalemi göndermek isteyen ilgili kuruluşların müracaatı üzerine, sevke hazır üretim materyallerinde hastalık ve zararlılar yönünden gerekli kontroller yapılmış ve kontrollerde sağlıklı görülen üretim materyalleri için ‘Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikası’ düzenlenerek il dışına sevki sağlanmaktadır.

3- İl dışından ilimize getirilerek pazar ve diğer satış yerlerinde satışa sunulan fidan,  ticari fide, çiçek soğanı, süs bitkisi, çöğür, çelik ve aşı kalemi gibi üretim materyallerinin "Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikasının" bulunup bulunmadığı ve ayrıca fidanların mühürlü olup olmadığı yönünden kontrol edilmiş olup, kontroller devam etmektedir.

Bitki Yetiştirme Ruhsatı Dağılımı 30/06/2009 tarihi itibari ile

 


Pazar ve Satış Yeri Kontrolleri: 2009 yılı Ocak – Haziran döneminde ilimiz pazar ve diğer satış yerlerinde piyasaya sunulan fidan, ticari fide, çiçek soğanı, süs bitkisi, çöğür, çelik ve aşı kalemi gibi üretim materyalleri Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikası, Mühür ve Hastalık ve Zararlılar yönünden kontrol devam etmektedir.

b- Dış Karantina Uygulamaları:
   
1-
2009 yılı Ocak – Haziran ayı iç ve dış mekan süs bitkilerine ait ithalat-ihracat işlemleri yapılmış olup, ithalat ve ihracatlarla ilgili karantina çalışmaları makroskobik veya analize dayalı olarak sürdürülmektedir.

2-Yalova deyince akla süs bitkisi gelmekte ve üretim kapasitesi olarak tüm Türkiye’ye hitap etmektedir. Yalova Tarım İl Müdürlüğünce ruhsatlı 140 süs bitkisi üreticisi olmakla beraber bu rakam her gün daha da artmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin değişik illerinde satış yerleri olmasına rağmen , asıl üretim yerleri Yalova’da olan birçok işletme mevcuttur ve bu işletmeler üretim ve çoğaltım materyali ithalatlarını Yalova’dan yapmaktadırlar.

3-Yalova’da kurulacak olan Yalova Süs Bitkileri İhtisas OSB projesi ile birlikte Yalova’da yeni bir dönem başlamış olacak ve 1400 dönüm alanda gerek üretim gerekse de satış amaçlı kurulacak olan işletmelerde firmalar faaliyet gösterecektir. Bu alan içerisinde ayrıca gümrük sahası ve karantina işlemleri içinde uygun bir alan ve personel odasının tahsis edilmesi düşünülmektedir. Dolaysıyla, Yalova’da kurulacak olan OSB ile birlikte Türkiye’de olmayan süs bitkileri çeşitlerinin ithalatı ve üretimi yoğun olarak yapılacak ve bu durumda da ithalat işlemleri çok önem kazanacaktır.

C- DIŞ KARANTİNA UYGULAMALARI

Yalova deyince akla süs bitkisi gelmekte ve üretim kapasitesi olarak tüm Türkiye’ye hitap etmektedir. Yalova Tarım İl Müdürlüğünce ruhsatlı 160 süs bitkisi ve meyve fidanı  üreticisi olmakla beraber bu rakam her gün daha da artmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin değişik illerinde satış yerleri olmasına rağmen , asıl üretim yerleri Yalova’da olan birçok işletme mevcuttur ve bu işletmeler üretim ve çoğaltım materyali ithalatlarını Yalova’dan yapmaktadırlar.

2- ZİRAİ MÜCADELE UYGULAMALARI
a-
Yönetimli Çiftçi Mücadelesi
b-Entegre Mücadele
c-Tahmin ve Erken Uyarı Sistemine Bağlı Mücadele

a - Yönetimli Çiftçi Mücadelesi:
İlimizde ekonomik olarak yetiştirilen kültür bitkilerinde görülen ve ekonomik düzeyde zarar yapan 12 hastalık, 26 zararlı ve 1 yabancı ot türüne karşı 2009 yılı Yönetimli Çiftçi Mücadelesi programlanmış ve zirai mücadele çalışmaları devam etmektedir.

Süne Mücadelesi:

1- Yalova ili 2009 yılı Sune Mücadelesi Eğitim Semineri 24/02/2009 tarihinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma enstitüsünde verilmiş olup, 2009 yılı Süne Mücadelesinde görev yapacak, 4 ekip oluşturularak 03/04/2009 tarihide olur alınmıştır.
2-Gerek ilimizin ve gerekse süne zararlısının bulduğu bölgelerde polikültür tarım yapılmakta olup, bu bölgelerde bulunan değişik türde meyve bahçelerindeki ağaçlar süne zararlısının doğal düşmanları için konukçu potansiyeli oluşturacak niteliktedir. Bu nedenle, ilimizde süne zararlısına karşı özel bir ağaçlandırma çalışması yapılamamıştır.
3- 2009 yılında Survey sonuçları neticesinde;5303 da. İlaçlanması öngörülen alan, 15385 da. ilaçlama kapsamı dışında kalan alan olarak çalışmalar tamamlanmıştır.

b-Entegre Mücadele çalışmaları:
2009 yılında Zeytin Entegre Mücadele programı kapsamında programa alınan 4000 ağaç olup, Merkez 900 ağaç,Çınarçık İlçesi 600 ve Armutlu ilçesinde ise 2500 ağaç olarak artırılmıştır.     Ocak – Haziran döneminde yapılan faaliyetler ve ilaçlama sayısı tabloda belirtilmektedir.

Ayrıca ; 2009 yılında ilimizde zeytin entegreden farklı olarak Kiraz Sineğine, Şeftali Doğu Meyve Güvesine, Şeftali Filiz Güvesine karşı örnek bahçelerdeki tuzakların kontrollerini yaparak üreticilerimizin fazla ilaçlama yapmalarını engellemekteyiz.

c-Tahmin ve Erken Uyarı Sistemine Bağlı Mücadele:
Tahmin ve erken uyarı sistemine bağlı mücadele çalışmalarımız; ilimizde ekonomik olarak yetiştirilen elmalarda zarar yapan elma iç kurdu ve elma ve armutta Karaleke hastalığının ekonomik zarar eşik düzeyini önceden tahmin etmek ve buna göre ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vererek, üreticilere en uygun ilaçlamanın zamanında yaptırılmasını sağlamak amacıyla yürütülmektedir.
Altınova, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerindeki elma üretim bölgelerinde kurulu bulunan toplam 3 adet tahmin ve erken uyarı sistemleriyle bölgede yaklaşık 240.000 ağaca uyarı ve gözetim hizmeti götürülmekte olup, geçmiş yıllarda elma iç kurduna karşı yılda yapılan 5-7 ilaçlama sayısı, bu sistem sayesinde 3-4’e, elma karaleke hastalığına karşı yılda yapılan 7-8 ilaçlama sayısı ise 3-4’e düşürülmüştür.
Tahmin ve erken uyarı sistemi sayesinde ürün kaybı önlendiği gibi bölgedeki ilaç tüketimi ve üreticinin ilaçlama masrafı azaltılmıştır.

D- İlaç Alet Destekleme Hizmetleri:
Genel zararlılardan tarla faresine karşı yapılacak kimyasal mücadelede tedarik ve hazırlanışı teknik bilgi ve beceri gerektiren zehirli yem İl Müdürlüğümüzce tedarik edilerek Döner Sermaye İşletmesi kanalıyla üreticilerin hizmetine sunulmuştur.

a-Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış usul ve esasları

12/2/2009 tarihli ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılıp, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik; 12 Haziran 2009 tarih ve sayılı resmi gazete yürürlüğe gürmiştir.‘’ Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’’ te, Bitki Koruma Ürünlerinin reçetesiz satışı yasaklanacağından dolayı, Bitki Koruma ürünleri reçetesi yazacak kişilere İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda  05-08/01/2009 tarihinde Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, Tarım Danışmanları ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizdeki  bitki koruma hizmetlerinde görevli 25 teknik personele  eğitim verilerek 09/01/2009 tarihinde sınav yapılmış olup,  eğitime katılan tüm personeller  başarılı olmuştur. Ayrıca S.S. FLORA SÜSBİTKİLERİ KOOPERATİFİNDE ÇALIŞAN Zir.Müh Barış Ok ‘ Reçete Yazma Yetki Belgesi Almıştır.

E-Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi
Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi ; Bitkisel ürünlerin üretiminden pazarlama aşamasına kadar geçen süreçte kullanılan Bitki Koruma Ürününün Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına ve diğer kimyasalların teknik tavsiyelerine uygun ve kontrollü olarak kullanılmasını, Türk Gıda Kodeksi ve kalıntı değerlerine uygun bitkisel ürün arzını, tüketici sağlığı ve çevrenin korunması ile üründe izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Süs Bitkileri Üreticisi   140 adet
Meyve Fidanı Üreticisi   13 adet
Çiçek Soğanı Üreticisi   1 adet
Sebze Tohumu Deneme   1 adet
TOPLAM   155 adet


Copyright © 2009 Uzay İnternet Çözümleri
Tüm Hakları Yalova İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Aittir.
Site Editörü : Üzeyir AYTEKİN