Alternative content

Get Adobe Flash player


ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE ! Zeytinde Halkalı Leke hastalığına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Zeytin üreticilerinin 27/03/2014 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR : Bakır Sülfat (Göztaşı) :1500 gr Bakır Oksiklorid :400 gr Bakır Hidroksit : 300 gr 27/03/2014 İlaç seçimi, ilaçlama zamanları ve ilaçlama ile ilgili her türlü bilgiyi aşağıdaki adres ve telefonlardan edinebilirsiniz. ADRES :Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü YALOVA TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

ELMA ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE ! Elmada Karaleke Hastalığına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Elma üreticilerinin 27/03/2014 tarihinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisi ile mücadele etmeleri gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR : Bromuconazole :30 cc Carbendazim :240 gr Cyprodinil : 40 gr Difenoconazole :10 cc Fenbuconazole : 40 gr Kresoxim Methyl : 15 gr Myclobutanil : 40 cc Trifloxystrobin : 15 gr 27/03/2014 1.İLAÇLAMA : Yapraklar fare kulağı büyüklüğünde, 2.İLAÇLAMA : Pembe tomurcuk zamanında yapılır. 3.İLAÇLAMA : Çiçek taç yaprakları %’de 70-80 dökülünce 4.İLAÇLAMA : Meyveler fındık büyüklüğünde iken yapılır. İlaç seçimi, ilaçlama zamanları ve ilaçlama ile ilgili her türlü bilgiyi aşağıdaki adres ve telefonlardan edinebilirsiniz. ADRES :Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü YALOVA TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

2013 yılı 3. Dönem Erkek Besi Sığır Desteklemeleri Hak Sahiplerine 10.03.2014 tarihi itibari ile ödenmiştir.

ŞEFTALİ VE KİRAZDA MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI İLAÇLAMA ZAMANI GELMİŞTİR. 1.İLAÇLAMA : Çiçeklerin %10’u açtığında yapılır. 2. İLAÇLAMA : Çiçeklerin tamamı açtığında yapılır. CARBANDEZİM : 75 gr. THİOPHONATE METHYL : 60. gr. THİRAM ( Şeftali: 300 gr – Kiraz : 150 gr 06/03//2014 NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR.. TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

Çiftçiye Destek Başvurusu 21 Mart'a Kadar Uzatıldı "2013 yılı üretim sezonunda tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin 2013 yılı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme ödemesinden faydalanmaya ilişkin usul ve esasları kapsayan 14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/14 No’lu Tebliğin 10. maddesinin birinci fıkrası 27 Şubat 2014 ve 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2014/5 No’lu Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik uyarınca 2013 yılı Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesine başvurmayan çiftçilerimizin müracaat süresi 21.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 2013 yılı çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırıp, Mazot, Gübre ve Toprak Analizi desteklemesine başvurmayan çiftçilerimizin 21.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuruda bulunmayan çiftçilerimizin söz konusu destekten faydalanmaları mümkün olmayacaktır. Tüm çiftçilere duyurulur.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2014 YILI STAJ UYGULAMA TAKVİMİ

ŞEFTALİDE YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI MÜCADELESİ KULLANILACAK İLAÇLAR İLACIN ADI 100 LİTRE SUYA DOZU BAKIR SÜLFAT 2 kg KALSİYUM HİDROKSİT*BAKIR SÜLFAT 1500 gr BAKIROKSİKLORİD 50% 800 gr 13/02/2014 NOT: Gözler Kabarmaya Başlayınca İlaç Uygulanır. Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü /YALOVA TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

2013 Yılı İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Başvuruları İTUD (İyi Tarım Uygulamaları Destekleme) Başvuruları ve Başvuruların Kabulü; Çiftçilerin, 3/2/2014 tarihinden itibaren 17/3/2014 günü mesai saati bitimine kadar Tebliğ ekinde bulunan dilekçe örneği ile Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerinebaşvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda istenen belgeler; 1. Başvuru Dilekçesi (Tebliğ ekinde yer alan Ek-4) 2. 2013 ÇKS Belgesi 3. Sertifika 4. Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifika eki (Tebliğ ekinde yer alan Ek-5) 5. Örtü altı kayıt sistemine kayıtlı ise sertifika eki (Tebliğ ekinde yer alan Ek-6) (1) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 2013 yılı içinde yayımlananve yıl sonuna kadar geçerliliği olan Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları sertifikası ile birlikte meyve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ve Örtü altı içinİyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçiler sertifika ekini(Ek-5 veyaEk-6) ibraz etmek zorundadır. (3) 2013 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2013 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez. (4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2013 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan Örtü altı Kayıt Sisteminden alınan kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir. (5) Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca İl/İlçe Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir. (6)Destekten yararlanacak çiftçilere; meyve sebze üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL dır. Çiftçilere, örtü altı üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi ise 100 TL dır. (7) Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapanlara iyi tarım uygulaması desteği ödemesi, Yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılacak. (8)Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara İyi tarım uygulaması desteği ödemesi, Yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan, ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılacak. (9) Meyve sebze ürünlerinde veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara yönelik iyi tarım uygulamaları desteği ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılacak. (10)Örtü altında iyi tarım uygulaması desteği yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen iyi tarım uygulaması desteğinden faydalanamayacak. Tüm çiftçilere duyurulur…

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAV DUYURUSU: Sınav 8 Mart 2014 tarihinde yapılacak olup müracatların en geç 31 Ocak 2014 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze yapılması gerekmektedir.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE ! Zeytinde; Zeytin Sineği zararlısına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Zeytin üreticilerinin 07/08/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR İLACIN ADI 100 LİTRE SUYA DOZU BETA CYFLUTHRİN25g/l 30 ml AZADIRACHTİN A10g/l 500 ml LAMBDA CYHALOTHRİN 50g/l 30 ml İlaçlama Tarihi 07/08/2013 ÖNEMLİ NOT; KULLANILAN İLACIN ETKİ SÜRESİNE GÖRE İLAÇLAMALARA DEVAM EDİNİZ. NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR.. • TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

ELMA ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE ! Elma ağaçlarında zarar yapan Elma İç Kurdu zararlısı 2.nesline karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Elma üreticilerinin 09/07/2013 tarihinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisi ile mücadele etmeleri gerekmektedir. Elma İç Kurdu 2.Nesli Çıkmış Olup Mücadele Zamanı Gelmiştir DİFLUBENZURON-THİACLOPRİD Yaprak biti ve Yaprak büken olan bahçelerde; İç Kurduna karşı TAU FLUVALİNATE-CHLORPYRİFOS ETHYL Galeri Güvesi olan bahçelerde; İç Kurduna karşı DİFLUBENZURON-DELTAMETHRİN- LAMBDA CYHALOTHRİN Kırmızı Örümcek olan bahçelerde iç kurdu ile beraber SPİRADİCLOFEN-TEBUFENPYRAD-BİFENTHRİN Etkili Maddesi yazılıİlaçlarından birini kullanınız 09.07.2013

ŞEFTALİ ÜRETİCİLERİNİN DİKKATİNE ! Şeftalide; Şeftali Doğu Meyve Güvesi zararlısına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Şeftali üreticilerinin 16/06/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR: 100 LİTRE SUYA 300 ml MALATHİON 190 g/l; 300 ml AZADİRACHTİN A 10g/l NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR. Not: 20 gün sonra ikinci ilaçlama, çok geçci çeşitler var ise 3. ilaçlama yapılmalıdır. TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

Hububat ürün alım faaliyetini 2012 yılında kısmen randevulu olarak yürütülen TMO,bu yıl tam randevulu alım yapacaktır. Buna göre, ürün sahipleri ürününü teslim etmek istedikleri gün için TMO'dan randevu alacak ve randevu aldıkları gün ilgili işyerine giderek ürününü teslim edebileceklerdir. Randevular www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr internet adresinden alınabilecektir.İnternet imkanı olmayanlar ise randevularını TMO işyerlerine müracaat ederek alabileceklerdir.

Elma ağaçlarında zarar yapan Elma İç Kurdu zararlısı I.nesline karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Elma üreticilerinin 01/06/2013 tarihinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisi ile mücadele etmeleri gerekmektedir. DİFLUBENZURON-THİACLOPRİD Yaprak biti ve Yaprak büken olan bahçelerde; İç Kurduna karşı TAU FLUVALİNATE-CHLORPYRİFOS ETHYL Galeri Güvesi olan bahçelerde; İç Kurduna karşı DİFLUBENZURON-DELTAMETHRİN- LAMBDA CYHALOTHRİN Kırmızı Örümcek olan bahçelerde iç kurdu ile beraber SPİRADİCLOFEN-TEBUFENPYRAD-BİFENTHRİN Etkili Maddesi yazılıİlaçlarından birini kullanınız İLAÇLAMA TARİHİ:01/06/2013 İlaç seçimi, ilaçlama zamanları ve ilaçlama ile ilgili her türlü bilgiyi en yakın İl ve İlçe Müdürlüklerinden edinebilirsiniz.

ŞEFTALİDE İLAÇLAMA; Şeftali Filiz Güvesi zararlısına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Şeftali üreticilerinin 15/05/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR 100 LİTRE SUYA İLAVE EDİLECEK DOZLAR:300 ml MALATHİON 190 g/l, 20 ml CHLORANTRANİLİPROLE, 300 ml SPİNOSAD 480g/l İlaçlama Tarihi: 15/05/2013 NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR. TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

KİRAZDA İLAÇLAMA; Kiraz Sineği zararlısına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Kiraz üreticilerinin 14/05/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR 100 LİTRE SUYA; 500 ml AZADİRACHTİN, 300 ml MALATHİON 190 g/l, 40 ml THİACLOPRİD 240 g/I OD İlaçlama Tarihi: 14/05/2013 NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR. TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

ZEYTİNDE İLAÇLAMA; Zeytin Güvesi ( Çiçek Nesli) zararlısına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Zeytin üreticilerinin 16/05/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR 100 LİTRE SUYA; 40 gr DİFLUBENZURON 25/%, 40 gr TRİFLUMURON 25 %, 15 ml LAMBDA CYHALOTHRİN 50g/l İlaçlama Tarihi : 16/05/2013 ÖNEMLİ NOT: Çiçekler %5-10 açtığında ilaç kullanınız Meyveler iri Karabiber büyüklüğüne gelene kadar ilaçlamaya devam ediniz. NOT: REÇETE; İL, İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE TARIM DANIŞMANLARI TARAFINDAN YAZILMAKTADIR.. TEL : 814 10 58 -- 814 10 93

"HASYURT Tarım Fuarı" 17-20 Nisan 2013 tarihleri aarsında Antalya ili Finike ilçesi Hasyurt Beldesinde gerçekleştirilecektir.

II. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği için Proje Yarışmasına Başvuru süreleri 15 Nisan 2013 Pazartesi'ne kadar uzatılmıştır. Etkinlik 03-04 Haziran 2013'te İzmir Swissotel Grand Efes'te yapılacaktır.

5. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem DeğirmenMakineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı 04-07 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi Salon 9-10-11'de 200'ü aşkın yerli ve yabancı marka, en son teknolojilerini İDMA 2013 Fuarı'nda sergileyecek...

2012 yılı Ürünü Fark Ödemesi Desteği Tebliğ Değişikliği Gerçekleşmiştir. - Kütlü pamuk(yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin son başvuru tarihi 31/5/2013 olarak değiştirilmiştir. Başvurularda ise ürün alım ve satım belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarının düzenlenme tarihi en son 30/4/2013 olanlar kabul edilecektir.

"II.Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği 03-04 Haziran 2013 tarihlerinde iki gün süresince İzmir Swissotel Grand Efes'te yapılacaktır. Etkinlikte sergilemeye layık görülecek her bir proje için bir kişinin ulaşım(ekonomi sınıfı bilet) ve konaklama masrafları organizasyon bütçesinden karşılanacak olup, etkinliğe ilişkin detaylı bilgi www.timgidaarge.org web sayfasında yer almaktadır. Proje yarışmasına başvuru 01 Nisan 2013 Pazartesi günü sona erecektir.

Zeytinde Halkalı Leke hastalığına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Zeytin üreticilerinin 23/03/2013 tarihinde ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR : Bakır Sülfat (Göztaşı) :1500 gr Bakır Oksiklorid :400 gr Bakır Hidroksit : 300 gr

Şeftali ve Kirazda Monilya hastalığına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Şeftali ve Kiraz üreticilerinin 23/03/2013 tarihinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisi ile ilaçlama yapmaları gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR : Carbendazim :75 gr Thiophanate Methyl :60 gr Thiram : Şeftali 300 gr,Kiraz 150 gr 1.İLAÇLAMA : Çiçeklerin % de 10’u açtığında, 2.İLAÇLAMA : Çiçeklerin tamamı açınca yapılır.

Elmada Karaleke Hastalığına karşı ilaçlama zamanı başlamıştır. Elma üreticilerinin 23/03/2013 tarihinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birisi ile mücadele etmeleri gerekmektedir. KULLANILACAK İLAÇLAR : Bromuconazole :30 cc Carbendazim :240 gr Cyprodinil : 40 gr Difenoconazole :10 cc Fenbuconazole : 40 gr Kresoxim Methyl : 15 gr Myclobutanil : 40 cc Trifloxystrobin : 15 gr 1.İLAÇLAMA : Yapraklar fare kulağı büyüklüğünde, 2.İLAÇLAMA : Pembe tomurcuk zamanında yapılır. 3.İLAÇLAMA : Çiçek taç yaprakları %’de 70-80 dökülünce 4.İLAÇLAMA : Meyveler fındık büyüklüğünde iken yapılır.

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemeleri başvuru süresü 29.03.2013 tarihinin mesai saatine kadar uzatılmış olup, İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacak müracaatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar için ayrıntılı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerinden alabilirisiniz.

Şeftali de Yaprak Kıvırcıklığına (Klok) Hastalığına karşı 16/02/2013 tarihinden itibaren ilaçlama başlamıştır. İlaçlama tarihi 16.02.2013'tür. İlaçların Adı ve 100 Litre Suya Karışacak Dozları şu şekildedir: GÖZTAŞI: 100 litre suya 2 Kg'lık doz, COCKPİT WP 50: 100 litre suya 800 gr, MAVİ BAKIR 50: 100 litre suya 800 gr'dır. Not: Gözler Kabarmaya Başlayınca İlaç Uygulanır.

Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün "Gebe ve Damızlık Hayvan Kesimleri" konulu yazısı gereğince hayvan potansiyeline büyük zarar veren dişi ve gebe hayvan kesimini yasaklamıştır. Alınan kararlar doğrultusunda; “Mecburi kesimler dışında, gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kesimlerinin yasaklanmasına, mecburi dişi hayvan kesimlerinde, hayvanın durumunun veteriner hekim raporu ile belgelenmesine, erken kuzu kesimlerini önlemek amacıyla mezbahalarda 25 kg canlı ağırlıktan aşağı kuzu kesimlerinin yapılmamasına, karara uymayan mezbahaların sahipleri ve sorumluları hakkında yasal işlem yapılmasına karar verilmiştir.”

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 21 Nisan 2013 Pazar günü saat 10:00'da Ankara İlinde Uluslar arası Tarımsal Eğitim Merkezi tarafından belirlenen yerlerde yapılacaktır. Başvurular 12 Şubat 2013 Salı günü başlayacak olup, 06 Mart 2013 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru belgeleri ile beraber İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililer başvuru belgeleri ile ilgili bilgileri Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM) web sitesinden ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler şube Müdürlüğünden alabilirler. Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına sektör ayrımı olmaksızın (kamu, emekli/çalışan, çiftçi örgütleri, özel sektör, meslek kuruluşları, serbest meslek mensupları, yeni mezunlar gibi) tarımsal alanda lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde mezun olmuş tüm teknik elemanlar katılabilir.

2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitim Kurslarına katılacak personelin listesi Bakanlığımız Web Sitesinin http://www.tarim.gov.tr/tr/hizmetici-eitim-listeleri.html uzantısında yayınlanmıştır.

V. SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ 06-09 Mayıs 2013 tarihleri arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde gerçekleşecektir. Başvuru Formunu son gönderme trihi 15 Şubat 2013 olup; Bildiri özetini göndermenin son tarihi ise 01 Mart 2013'tür.

11. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Konya Tarım Fuarı, 13-16 Mart'ta Gerçekleşecektir.

10. Hayvancılık ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı ANİMALİA İSTANBUL, HKF Fuarcılık A.Ş. tarafından, Yerli ve Yabancı Yatırımcıların Katılımıyla 06-09 Haziran 2013'te İstanbul'da gerçekleşecektir.

Formetanete ve Haymexazol aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin taze biberde kalıntı içerdiği bildirimlerinin fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu aktfi maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin biberde tavsiye edilmemesi ve kullanılmaması gerekmektedir. Aksi durum tesbitinde idari yaptırım uygulanacaktır. Yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılı bilgi için İl ve ilçe müdürlüklerimize başvurabilirsiniz...

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün Sarmısakta Glayöl Soğan Akarı'na (rhizoglyphus echinopus) karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaması sebebiyle; Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce belirtilen aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin, Sarmısakta Soğan Akarı'na karşı geçici tavsiye Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Söz konusu zararlının görülmesi durumunda reçetelendirilerek kullandırılması gerekli olup belirtilen aktif madde oranı ve tavsiye dozları hakkında ayrıntılı bilgi için İl ve ilçe Müdürlüklerimize başvurulması ilgililere duyurulur...

Muzda Kırmızı Örümceklere(Tetranycshus spp.) karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaması sebebiyle; Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce belirtilen aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin, Muzda Kırmızı Örümceklere karşı geçici tavsiye Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Söz konusu zararlının görülmesi durumunda reçetelendirilerek kullandırılması gerekli olup, aktif madde ve oranı ve tavsiye dozu için ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyenlerin İl ve ilçe Müdürlüklerimize başvurması duyurulur...

İncir'de Kanlı Balsıraya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü bulunmaması sebebiyle; Bornova Zirai Mücadele İstasyonu Müdürlüğünce belirtilen aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin, İncir'de Kanlı Balsıra zararlısına karşı geçiçi tavsiye bakanlığımızca uygun görülmüştür. Söz konusu zararlının görülmesi durumunda reçetelendirilerek kullandırılması gerekli olup, belirtilen Aktif madde oranı ve tavsiye dozu bilgisi için İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurulması ilgililere duyurulur.

Probiyotik Prebiyotik Derneği tarafından Antalya-Side'de 11-13 Nisan 2013 tarihleri arasında, Antalya Sueno Hotel'de ULUSLARARASI Katılımlı 1. ULUSAL PROBİYOTİK PREBİYOTİK VE FONKSİYONEL GIDALAR KONGRESİ düzenlenecektir.

"6. KORUYUCU TOPRAK İŞLEME VE DOĞRUDAN EKİM ÇALIŞTAYI" 23 MAYIS 2013 tarihinde Erzurum'da düzenlenecektir. Çalıştay, koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim konusuyla ilgilenen araştırmacı, sanayici, çiftçi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getirmek, blgi, deneyim ve fikir alışverişi sağlamak ve elde edilen araştırma bulgularını paylaşmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü tarafından gerçekleştirilecektir.

2012 YILI 1.DÖNEM ERKEK BESİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLAMIŞTIR.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığının Hububat Tohumluk fiyatları açıklanmıştır. http://www.tigem.gov.tr/fiyatlar/Pages/2011-yili-sertifikali-tohumluk-fiyat-listesi.aspx adresinden bakılabilir.

2012 Yılı Hizmetiçi Eğitim Proğramı yayınlandı. www.tarimyayin.gov.tr

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNDE KAYIT GÜNCELLEME 2011 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptırdıkları halde, tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesini veremeyen veya laboratuarlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle toprak analizi yaptıramayan çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri ile ilgili başvuru ve toprak analizi yaptırma süresi 14/01/2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/9 sayılı tebliğ ile 03/02/2012 günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır 30/12/2011 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydını güncelleştiren, ancak mazot, gübre desteği başvuru dilekçesi ve toprak analizi destekleme formu ile 30/12/2012 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat edemeyen çiftçilerin başvurusu dikkate alınacaktır

Hububat ve Baklagil Destekleme Primi Uygulamaları kapsamında müracaatlar sırasında ibrazı istenen ÇKS belgesinde yer alan bilgiler,Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından sistemden alınabildiğinden hububat ve baklagil destekleme başvurularında ÇKS belgesi istenilmemektedir.Hububat ve Baklagil Destekleme Primine başvuracak üreticilerin satış belgeleri ile birlikte doğrudan Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekmektedir

ARI KONAKLAMA LİSTESİ
Yalova Geneli Arı Konaklama Listesi
EKMEĞİNİ İSRAF ETME KAMPANYASI
Ekmeğini İsraf Etme Kampanyası Kapsamında İlimizde çalışmalar başlatıldı.
2013 YILI DESTEKLEMELER
2013 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Desteklemeleri Açıklandı.
ALTINOVA SERMAYECİK KÖYÜNDE HAL YASASI KONUŞULDU. ALTINOVA SERMAYECİK KÖYÜNDE HAL YASASI KONUŞULDU.
Çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri aracısız sebze ve meyve
 12471 ÖĞRENCİYE OKUL SÜTÜ 12471 ÖĞRENCİYE OKUL SÜTÜ
Sütler İlimizde Müdürlüğümüz resmi gıda kontrolleri tarafınd
İl Müdürümüzün Huzurevi Ziyareti İl Müdürümüzün Huzurevi Ziyareti
İl Müdürümüz Selim KARAHAN 21.03.2014 tarihinde Yalova Huzur
ÇMVA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. ÇMVA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.
İlimizde belirli bir örnekleme planına göre seçil
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ
BİR ARAYA GELMEK BAŞLANGIÇTIR. BERABER ÇALIŞMAKSA BAŞARIDIR.
 ÇUKURKÖY' DE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ ÇUKURKÖY' DE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
Çiftçilerimizin ürettikleri ürünleri aracısız sebze ve meyve
KESTANE AŞILAMASI YAPILDI. KESTANE AŞILAMASI YAPILDI.
2007 yılında Çınarcık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlü
Kocadere'de Kivi Eğitimi... Kocadere'de Kivi Eğitimi...
23 Ocak 2014 tarihinde yine bir ilke imza atan Müdürlüğümüz
YALOVA İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI YALOVA İLİ HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYON KARARI
İlimizin hayvan varlığının salgın hastalıklardan korunması,
BAŞVURU SÜRESİ 15 GÜN UZATILDI BAŞVURU SÜRESİ 15 GÜN UZATILDI
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların % 50 Sizden % 50 Bakanlı
Armutlu İlçesi Orta Vadeli Eylem Planı. Armutlu İlçesi Orta Vadeli Eylem Planı.
İl Müdürümüz Selim KARAHAN’ın oturum başkanlığını yaptığı t
DÜNDEN BUGÜNE SERMAYECİK. DÜNDEN BUGÜNE SERMAYECİK.
Anadolu'da tarımsal faaliyetler açısından örnek model olarak

Copyright © 2009 Uzay İnternet Çözümleri
Tüm Hakları Yalova İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Aittir.
Site Editörü : Üzeyir AYTEKİN