Alternative content

Get Adobe Flash player


Organik Tarımı Geliştirme Projeleri

Yalova’da Organik Tarımın Gelişim Süreci

Yalova genelinde organik tarım konusundaki eğitim ve yayım faaliyetleri 2004 yılında başlatılmış, bu çalışmaların sonucunda 2005 yılı haziranından itibaren “Armutlu-Çınarcık Organik Tarım Havza Projesi” adı altında 21 çiftçimiz toplam 300 da alanla kontrol ve sertifikasyon sistemine alınarak organik tarıma start verilmiştir.

2007 yılında “Armutlu-Çınarcık Organik Tarım Havza Projesi”nin sınırları tüm Yalova’yı kapsayacak şekilde genişletilerek “Yalova Organik Tarım Projesi” olarak yeniden adlandırılmıştır.

2009 yılı Mayıs ayı itibariyle Yalova genelinde 11 köyden (Sermayecik, Kazımiye, Kirazlı, Güney, Kadıköy, Akköy, Şenköy, Mecidiye, Hayriye, Selimiye, Fıstıklı) 129 çiftçi 1566 da alanla  8 arıcı kontrol ve sertifikasyon sistemine kayıtlı bulunmaktadır.
2007 yılında 6 üretici zeytin, ceviz, vişne, kiraz ve ara ürün olarak da sebze guruplarında Organik Ürün Sertifikasını (Mastır Sertifika,) 22 çiftçi çilekte Geçiş Ürünü Sertifikası almışlardır. 

2008 yılında 18 çilek üreticisi 44 da. alanda yaklaşık 120 ton üründe Mastır Sertifika, 10 kiraz üreticisi 18 dekar alanda (877 ağaç) yaklaşık 40 ton üründe Geçiş Ürünü Sertifikası almıştır.

2009 yılın ilk yarısında 9 üreticimiz yaklaşık 70 ton üründe Mastır Sertifikalarını almışlardır.

2009 yılında Çınarcık ve Armutlu bölgesi (Ortaburun, Teşvikiye, Kocadere, Esenköy, Fıstıklı, Mecidiye,  Hayriye ve Selimiye) orman tali ürünlerinin (kestane, ıhlamur, defne, kocayemiş, mantar, çamfıstığı) sertifikalandırılması konusunda gerekli izinler alınmış, kontrol ve sertifikasyon firmasına müracaatlar yapılmıştır.

*  Organik tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sistemine Kayıtlı Üretici sayısı ve Üretim Alanı; 
 11 Köy 129 Çiftçi 1566 dekar Alan, 8 Arıcı 565 kovan
**Organik Tarım Sertifikasyon Sistemine Kayıtlı Üretim Alanlarında Yetiştirilen Ürünler

 

Organik Arıcılık Ürünleri
Üretilen Bal   10400 kg
Üretilen Polen   400 kg
Üretilen Propolis   100 kg
Üretilen Mum   200 kg
TOPLAM   11.100kg


Organik Tarım Projesinin Gelişimi ve Tanıtımına Yönelik Faaliyetler:
2007 yılı Mayıs ayında organik tarıma geçiş yapan çiftçilerin bu üretim modelini yerinde görmeleri konu hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla Ege Bölgesinde organik tarım yapan bir çiftlik ve köye çiftçi gezisi düzenlenmiş, geziye 12 çiftçi katılmıştır.
Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan “Sermayecik Organik Çilek ve Kiraz Şenliği” kapsamında Organik Çilek ve Kiraz Teşvik Müsabakaları yapılmaktadır. Bu etkinlik her yıl geliştirilerek sürdürülecektir.

2008 yılının ilk üç aylık döneminde Sermayecik Köyünde kooperatif kurulmuş ve tarımsal girdi temini ile üretmiş oldukları ürünleri işleme, ambalajlama, muhafaza ve pazara sevkine yönelik faaliyetlerine başlamıştır.

Armutlu – Hayriye köyünde organik ürün satış reyonları kurulmuş, her yıl düzenlenen Delmece Yayla Şenliklerinde organik ürün stantları kurularak uygulanmakta olan proje ve ürünler hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.

Armutlu Mecidiye Köyünde Çarşamba günleri organik ürün pazarı kurulmaktadır.

Yerel ve Ulusal basında projeyi tanıtıcı açıklamalar ve görüntüler yayınlanmıştır.

Sebze Meyve Dünyası adlı bir tarım dergisinin İlimizde düzenlemiş olduğu organik tarım konulu forma katılım sağlanmış ve uygulanmakta olan proje hakkındaki açıklamalar derginin Ağustos 2008 sayısında yayınlanmıştır.

2007–2008 yıllarında    Armutlu - Hayriye ve Selimiye köylerinde toplam 4800 adet kiraz fidanı dikilerek 120 da Organik Kiraz Plantasyonu, Altınova - Sermayecik Köyünde 2000 adet fidanla 5 da. Organik Böğürtlen Plantasyonu kurulmuştur.

Organik tarımın Yalova’ya Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Katkısı

- 0rganik tarım projesi uygulanan köylerdeki çiftçiler konvansiyon tarım yapan çiftçilere kıyasla daha araştırmacı, gözlemci, kıyaslayıcı ve sorgulayıcı bilinçle üretim yapmaya başlamışlardır.
- Hastalık ve zararlılarla mücadelede çevreye zararsız, doğal dengeyi bozmayan kültürel uygulamalara öncelik verilmekte son çare olarak ilaçlı mücadele (organik sertifikalı) yapılmaktadır.
- Tarım alanlarında münavebe uygulanmaya başlanmıştır.
- İşletmeden elde edilen üretim artıkları ve hayvansal atıklar kompost yapılarak işletmeye organik madde dönüşümü sağlanmaktadır.
- Organik tarım uygulamaları çiftçiler arasında diyalogu artırmış ve örgütlü bir toplum olma bilincini geliştirmiştir.
- Çiftçilere kayıt tutma alışkanlığı kazandırarak mali analiz yapabilmelerini ve işletmedeki iş ve uygulamalarda planlama yapabilme kabiliyetlerini artırmıştır.
- Kullanılan tarımsal girdilerin insan sağlığı ve doğal çevreye etkisi konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale gelmişlerdir.
- Organik tarım projesinin uygulandığı köylere çevre köy ve kasabalardan çiftçiler ziyarete gelerek organik tarım hakkında bilgi almaktadırlar.
- Ürünlerin konvansiyonel ürün olarak pazarlanmasında pazar problemi kalmamış ancak organik ürünlerde pazar sıkıntısı henüz aşılamamıştır.
- Çiftçiler öncelikle kooperatif çatısı altında toplanarak üretmiş oldukları ürünleri işleme, ambalajlama, muhafaza ve pazara sevkine yönelik yeni girişimler başlatmışlardır.
- Organik tarım kapsamında yapılan çalışmalar defalarca yazılı ve görsel basında yer almış ve buda Yalova’nın ülkemiz genelinde tanınması yönünde katkı sağlamıştır.Copyright © 2009 Uzay İnternet Çözümleri
Tüm Hakları Yalova İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Aittir.
Site Editörü : Üzeyir AYTEKİN